Dešťovka a další dotace

Autor: Helena Leštinová Nedvědová

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR spouští 2.kolo dotací z programu Dešťovka. K čemu je tato dotace dobrá?

1) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Dotace je určena na vybudování podzemní nádrže zachytávající dešťovou vodu pro účely zalévání. Důležité je, že to není celoplošná dotace pro celou ČR, ale pouze pro vyjmenované katastry, kde je nedostatek přírodních srážek. Na seznamu je i řada obcí z Prahy – východ a tři obce z Prahy – západ.

2) Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Tady je realizace už složitější, protože u hotových domů to znamená částečné předělání rozvodů, což kromě nepořádku v celém domě s sebou nese větší finanční náročnost, ale u novostaveb určitě stojí za zvážení i tato varianta. Uplatnit ji lze na celém území ČR, zde už není limit pouze na tzv.suché obce.

3) Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Nejkomplexnější varianta hospodaření s vodou pro celé území ČR.

Příjem žádostí bude spuštěn 7.9.2017 v 10:00 hodin, žádosti se budou podávat elektronicky a jsou poměrně jednoduché tak, aby je občané dokázali podat sami.

Více informací najdete na www.dotacedestovka.cz

Stále běží i známý dotační program Nová zelená úsporám, kde došlo od září 2017 k navýšení na 150.000Kč pro fotovoltaické systémy v domácnostech. Podporovány budou i instalace, které už dotace získaly a jejich provozovatelé je chtějí rozšířit a zefektivnit. Detaily jsou k dispozici na www.novazelenausporam.cz

Otevřených je dalších 6 programů na energeticky úsporné renovace budov. Výběrem vhodného programu Vás provede aplikace na www.renovujdum.cz. Najdete tam dotační programy vhodné nejen pro rodinné domy, ale i pro bytové domy, veřejné budovy a budovy k podnikání.