Životní pojistky – 2.díl – Na jaká rizika se pojistit, na jaké částky a u koho

Autorky: Helena Leštinová, Jitka Svobodová

Pokračujeme v našem seriálu o životních pojistkách. Z minulého dílu víme kdo a jak se má pojistit a dnes se zanoříme hlouběji: na jaká rizika se pojistit, v jaké výši a u koho.

Každá pojišťovna vám nabídne spoustu rizik, na která lze pojistku sjednat. Některá jsou zřejmá, ale některá pro váš případ nebudou úplně smysluplná. Podívejme se na klíčové možnosti.

Pojištění pro případ smrti – to je asi zřejmé, jen dejte pozor, pojišťovny rozlišují důvod smrti na smrt nemocí a na smrt úrazem.

Smrt v dopravním prostředku – ano, marketingově to zní dobře, ale víte, že v ČR zemře každý rok více lidí díky sebevraždě než při dopravní nehodě? Ano, pokud jste řidič z povolání, tak to jistě stojí za zvážení.

Trvalé následky úrazu – to je právě pojištění, které bychom měli mít do co nejvyššího věku. Ale otázkou je, na jak velké úrazy se pojišťovat? Pokud nejste hodinář nebo houslista, skutečně potřebujete i pidi úrazy od 0,001% poškození těla? Ovlivní takový úraz vaši schopnost vydělávat si ve svém oboru? Naprosté většině populace stačí úrazy od 10% poškození těla. Některé pojišťovny se chlubí tím, že úrazy sčítají. Podívejte se do pojistných podmínek, jestli to tak skutečně je. Většina pojišťoven totiž sčítá pouze vyjmenované úrazy. Skutečně všechny úrazy bez rozdílu momentálně sčítá pouze jediná pojišťovna.

Invalidita – to je velmi podceňované pojištění. Většinou v pojistkách úplně chybí nebo je na hodně nízké částky. Profesionální poradce by vám měl spočítat, jaký by byl váš případný invalidní důchod a podle něj nastavit toto pojištění včetně toho, na jaký stupeň invalidity se pojišťovat. V průběhu času vám státní invalidní důchod poroste podle odpracovaných let, takže pak je naopak třeba toto pojištění průběžně snižovat.

Pracovní neschopnost případně denní dávka při úrazu – opět je třeba se zamyslet nad konkrétním případem podle oboru činnosti a dalších parametrů. Jste aktivní sportovec? Pak denní dávky při úrazu ano. Máte rezervu na svoje životní náklady ve výši minimálně 3 měsíce? Pak pracovní neschopnost od prvního dne nemoci asi nemá úplně smysl.

Závažná onemocnění, velmi vážné nemoci a další pojmenování – jedná se o krytí nemocí typu infart, rakoviny atd. Pamatujte, že tady jsou podmínky pojišťoven velmi tvrdé. Pojišťovny se sice předhánějí, kolik diagnóz pokrývají, ale centrum problému je v pojistných podmínkách. Opět příklad z praxe: pojišťovna plní v případě transplantace životně důležitého orgánu. Ale… musíte být minimálně 6 měsíců na čekací listině na daný orgán. Pokud se ideální dárce najde dřív, máte smůlu. Tedy co se pojistky týče. Ano, pokud máte genetické dispozice, má smysl toho pojištění zvážit, ale pojišťovnu vybírejte podle pojistných podmínek a nemějte přehnané očekávání.

To jsou ve zkratce základní věci, které má smysl při sjednávání pojištění zvažovat. Alfou a omegou není cena pojištění, ale pojistné podmínky Počítejte s tím, že pojistku je třeba během života upravovat tak, jak se vyvíjí vaše životní situace. Ideální je budovat si svůj vlastní majetek a pojistku postupně snižovat.

Na jaké částky se pojišťovat je vždy věcí poměrně složitého a detailního výpočtu podle příjmů, výdajů a státních dávek pro konkrétní případ vaší rodiny. Primárně platí, že pojistka má sloužit na krytí výpadku příjmů.

Samozřejmě vyvstává otázka u jaké pojišťovny se pojistit. Bohužel nemá jednoznačnou odpověď. Běžná je i kombinace pojistek. Např.hlavní pojistku mít u pojišťovny AB, ale invaliditu u pojišťovny XY.

A perlička na závěr: pojišťovna klientovi sjednala pojištění ztráty zaměstnání, i když byl OSVČ a v životě by mu z této pojistky nic nevyplatili. Ano, i s tím se setkáváme.