Životní pojistky – 4.díl – pojistky vs.investice

Autorky: Helena Leštinová, Jitka Svobodová

V závěrečném díle naší minisérie o životních pojistkách nahlédneme do světa investic.

Už jsme si řekli, že investovat přes životní pojistky se nemá. Pojistka je od slova pojistit. A pojištěný jste vy jako klient a ne vaše peníze.

Při sjednávání pojistky jste si zvolili nějakou investiční strategii. Naprostá většina klientů ale vůbec neví, jakou ani podle čeho ji vybrali. Nikdo ji nesleduje, nikdo ji neupravuje, nikdo ji nedal dohromady se zbytkem portfolia. Když budete chtít část peněz vybrat, nesmíte uplatňovat daňové odpočty, resp.musíte odpočty vrátit. A mimochodem: odečítat z daní můžete pouze tzv.životní část, takže určitě neuplatníte odpočet za úrazové pojištění, za připojištění partnera/ky ani za děti. Pro veškeré výběry, ať už v průběhu pojistky nebo na jejím konci, platí, že výnosy vždy zdaníte. Pokud by se stalo, že z jakéhokoli důvodu měsíční splátku nepošlete, pojišťovna vás bude upomínat a musíte dlužné pojistné doplatit. A kdyby se náhodou stalo, že vaše pojišťovna padne, tak vaše peníze ve fondech nejsou vaše, ale pojišťovny.

Naproti tomu, když si investice budete volit sami, jste jejich pánem. Můžete si klidně vybrat ten samý fond jako v případě investičního životního pojištění. Ano, nemůžete uplatnit žádné daňové odpočty, ale po třech letech neplatíte žádné daně z výnosu. Pokud měsíční vklad nepošlete, nikdo vás neupomíná, nemusíte ho doplácet, nejste nikde dlužníkem. Můžete si investice poskládat podle svého rizikového profilu a po vybudování konzervativního základu a posbírání zkušeností můžete přejít k něčemu dynamičtějšímu s možností vyššího výnosu (ano, s vyšším rizikem). Nastavení je třeba udělat i s ohledem na čas, kdy budete peníze potřebovat. Možností je nepřeberně.

Trik na závěr – u fondů nikdy nepředplácejte vstupní poplatek např.na 30 let. Pořád se s tím v praxi setkáváme, ale copak víte, co bude za tak dlouhou dobu? Využívejte investiční poradce na aktivní správu celého vašeho portfolia.

Tak to je závěr našeho miniseriálu o životních pojistkách. Doufáme, že jsme vám pomohli se v této problematice zorientovat a určitě jsme otevřeni vašim dotazům.

Životní pojistky – 3.díl – triky a tipy

Autorky: Helena Leštinová, Jitka Svobodová

V předchozích dvou dílech jsme probrali kdo a jak se má pojistit, na jaká rizika se pojistit, v jaké výši a u koho. Dnes si ukážeme naše oblíbené triky a tipy, kterými pomáháme našim klientům vytvořit si správně nastavené portfolio a ušetřit peníze.

Trik první – běžné a mimořádné pojistné

Pokud vám do životní pojistky bude přispívat zaměstnavatel pamatujte, že to má dělat formou mimořádného pojisného. Z něj si totiž pojišťovny nestrhávají žádné poplatky a celá částka jde rovnou do investic. Poradci z těchto peněz nemají žádnou provizi, proto to většinou nedělají. Jedinou výjimkou je jedna naše velká pojišťovna, ta strhává poplatky i z mimořádného pojistného. Tam je lepší si příspěvek zaměstnavatele sjednat i jiné pojišťovny. Mimořádné pojistné se většinou hradí pod jiným variabilním symbolem nebo má svůj vlastní specifický symbol.

Trik druhý – jednatelé firem

Ikdyž máte se svojí vlastní firmou pouze smlouvu o výkonu funkce jednatele, můžete si z firmy do životní pojistky přispívat. Aktuálně max 50 000 Kč/rok a můžete je tam dát klidně až v prosinci, kdy je jasné, jak daný rok účetně a daňově zakončíte. Forma mimořádného pojistného totiž nechává na vás, kolik a kdy si do pojistky vložíte. Nezapomeňte na interní směrnici, která příspěvky pokryje.

Trik třetí – zaměstnanci

Dneska už to není tak oblíbený benefit jako býval, ale pořád má svůj smysl. Formou mimořádného pojistného totiž můžete dát zaměstnanci odměny na konci roku, a to opět do výše 50 000 Kč/rok, tím se vyhnete poplatkům na běžném pojistném a zaměstnanec si peníze může, např. jednou za pět let, vybrat, doplatí pouze daně bez sociálního a zdravotního pojištění a získá tak třeba peníze na vklad do své hypotéky.

Trik čtvrtý – brandované pojistky

Řada velkých poradenských firem se chlubí tím, že mají od konkrétní pojišťovny vlastní typ pojistek. Poznáte je tak, že na formuláři bývá logo dané poradenské firmy. Realita je taková, že to je standardní produkt uvedené pojišťovny, ale zamčený pro poradce mimo tuto poradenskou síť. Odborně se tomu říká ochrana klientského kmene. Důsledek pro klienta je ten, že nikdo mimo původního sjednatele mu nemůže pojistku upravit, a to dokonce ani pracovník na pobočce dané pojišťovny.

V dalším, už posledním, díle našeho seriálu o životních pojistkách si porovnáme investování přes pojistky vs.přímé investice.

Životní pojistky – 2.díl – Na jaká rizika se pojistit, na jaké částky a u koho

Autorky: Helena Leštinová, Jitka Svobodová

Pokračujeme v našem seriálu o životních pojistkách. Z minulého dílu víme kdo a jak se má pojistit a dnes se zanoříme hlouběji: na jaká rizika se pojistit, v jaké výši a u koho.

Každá pojišťovna vám nabídne spoustu rizik, na která lze pojistku sjednat. Některá jsou zřejmá, ale některá pro váš případ nebudou úplně smysluplná. Podívejme se na klíčové možnosti.

Pojištění pro případ smrti – to je asi zřejmé, jen dejte pozor, pojišťovny rozlišují důvod smrti na smrt nemocí a na smrt úrazem.

Smrt v dopravním prostředku – ano, marketingově to zní dobře, ale víte, že v ČR zemře každý rok více lidí díky sebevraždě než při dopravní nehodě? Ano, pokud jste řidič z povolání, tak to jistě stojí za zvážení.

Trvalé následky úrazu – to je právě pojištění, které bychom měli mít do co nejvyššího věku. Ale otázkou je, na jak velké úrazy se pojišťovat? Pokud nejste hodinář nebo houslista, skutečně potřebujete i pidi úrazy od 0,001% poškození těla? Ovlivní takový úraz vaši schopnost vydělávat si ve svém oboru? Naprosté většině populace stačí úrazy od 10% poškození těla. Některé pojišťovny se chlubí tím, že úrazy sčítají. Podívejte se do pojistných podmínek, jestli to tak skutečně je. Většina pojišťoven totiž sčítá pouze vyjmenované úrazy. Skutečně všechny úrazy bez rozdílu momentálně sčítá pouze jediná pojišťovna.

Invalidita – to je velmi podceňované pojištění. Většinou v pojistkách úplně chybí nebo je na hodně nízké částky. Profesionální poradce by vám měl spočítat, jaký by byl váš případný invalidní důchod a podle něj nastavit toto pojištění včetně toho, na jaký stupeň invalidity se pojišťovat. V průběhu času vám státní invalidní důchod poroste podle odpracovaných let, takže pak je naopak třeba toto pojištění průběžně snižovat.

Pracovní neschopnost případně denní dávka při úrazu – opět je třeba se zamyslet nad konkrétním případem podle oboru činnosti a dalších parametrů. Jste aktivní sportovec? Pak denní dávky při úrazu ano. Máte rezervu na svoje životní náklady ve výši minimálně 3 měsíce? Pak pracovní neschopnost od prvního dne nemoci asi nemá úplně smysl.

Závažná onemocnění, velmi vážné nemoci a další pojmenování – jedná se o krytí nemocí typu infart, rakoviny atd. Pamatujte, že tady jsou podmínky pojišťoven velmi tvrdé. Pojišťovny se sice předhánějí, kolik diagnóz pokrývají, ale centrum problému je v pojistných podmínkách. Opět příklad z praxe: pojišťovna plní v případě transplantace životně důležitého orgánu. Ale… musíte být minimálně 6 měsíců na čekací listině na daný orgán. Pokud se ideální dárce najde dřív, máte smůlu. Tedy co se pojistky týče. Ano, pokud máte genetické dispozice, má smysl toho pojištění zvážit, ale pojišťovnu vybírejte podle pojistných podmínek a nemějte přehnané očekávání.

To jsou ve zkratce základní věci, které má smysl při sjednávání pojištění zvažovat. Alfou a omegou není cena pojištění, ale pojistné podmínky Počítejte s tím, že pojistku je třeba během života upravovat tak, jak se vyvíjí vaše životní situace. Ideální je budovat si svůj vlastní majetek a pojistku postupně snižovat.

Na jaké částky se pojišťovat je vždy věcí poměrně složitého a detailního výpočtu podle příjmů, výdajů a státních dávek pro konkrétní případ vaší rodiny. Primárně platí, že pojistka má sloužit na krytí výpadku příjmů.

Samozřejmě vyvstává otázka u jaké pojišťovny se pojistit. Bohužel nemá jednoznačnou odpověď. Běžná je i kombinace pojistek. Např.hlavní pojistku mít u pojišťovny AB, ale invaliditu u pojišťovny XY.

A perlička na závěr: pojišťovna klientovi sjednala pojištění ztráty zaměstnání, i když byl OSVČ a v životě by mu z této pojistky nic nevyplatili. Ano, i s tím se setkáváme.

Životní pojistky – 1.díl – Kdo by měl mít životní pojistku a jakou

Autorky: Helena Leštinová, Jitka Svobodová

S nabídkou životního pojištění se už setkal téměř každý. Máte svoji životní pojistku uzavřenou správně? Odpovídají její podmínky vašim potřebám? Přečtěte si náš seriál o životních pojistkách. Je to obsáhlé téma, proto jsme jej  rozdělili do několika dílů. Dnes začneme základním nadhledem – kdo by se měl pojistit a jak.

Rozhodně neplatí, že životní pojistku by měl mít každý. Každý by měl mít úrazovou pojistku, protože všichni jezdíme různými dopravními prostředky, chodíme, někdo i sportuje a úraz je definovaný jako neočekávané působení vnější síly, tedy může k němu dojít kdykoliv. Úrazovou pojistku bychom měli mít do co možná nejpozdějšího věku, protože pak už sice klesá riziko úrazu na skateboardu, ale roste riziko zlomených krčků při poměrně nevinných pádech.

Životní pojistku by měl mít ten, na jehož příjmech závisí další členové rodiny, tj.obvykle partner/ka, děti nebo třeba rodiče.

Pojišťovny v principu mají v portfoliích dva typy životních pojistek: rizikové a investiční životní pojištění (IŽP). Právě IŽP bývá zabaleno do různých názvů např.svatební pojištění.

Rizikové pojištění slouží pouze ke krytí pojistných rizik, nic se nikam neinvestuje. Zaplacené pojistné nelze odečítat z daní a nelze sem ani čerpat příspěvek zaměstnavatele.

Investiční životní pojištění v sobě zahrnuje nejen krytí pojistných rizik, ale i právě tolik spornou investiční složku. Řada klientů se domnívá, že si do pojistky spoří. Nespoří, investují. Tedy jejich peníze nejsou pojištěné (ikdyž se produkt jmenuje pojistka) a taky neví, kolik na konci dostanou peněz. Peníze jsou v různých fondech a ty se chovají podle ekonomické situace. Na konci pojištění vybrané peníze klient ještě zdaní. Ano, výhodou může být fakt, že pojistné lze odečítat z daní a lze sem čerpat příspěvek zaměstnavatele. ČNB nedoporučuje tento produkt používat výhradně na investování a my se s tímto názorem zcela ztotožňujeme. Investovat si má klient přímo, ale o tom někdy příště, to je samostatné téma.

V příštím díle se dozvíte, na jaká rizika se pojistit, v jaké výši a u koho.

Jak dostat ze svého stavebního spoření maximum? Máme pro vás 5 + 1 chytrý tip

Autor: Helena Leštinová

Po právě probíhající sezóně burčáku přichází pravidelně sezóna stavebního spoření. Koncem každého kalendářního roku totiž pravidelně roste počet nově uzavřených smluv. Lidé si nechtějí nechat ujít státní podporu ve výši 2 000 Kč za daný rok.

Uvažujete i vy o uzavření stavebního spoření? A víte, jak ho správně nastavit, aby pro vás bylo co nejvýhodnější? Pojďme si říct, co vše je potřeba zvážit, než uzavřete konkrétní smlouvu.

Výnosnost stavebního spoření ovlivňují zejména tyto parametry:

 • Výběr stavební spořitelny

Na trhu působí 5 stavebních spořitelen, nejvyšší aktuální úročení v současné době činí 1,2 % p.a., které nabízí tři stavební spořitelny.

 • Jakou zvolit cílovou částku

Cílová částka je dána součtem naspořené částky, státní podpory, připsaných úroků a poskytnutého úvěru snížená o poplatky. Minimální lhůta spoření a podmínka pro získání státních podpor je podle zákona o stavebním spoření šest let. Ovšem jen těžko může někdo tvrdit, že za 6 let určitě bude chtít úvěr a proto potřebuje vysokou cílovou částku. Za 6 let se toho může hodně změnit jak v soukromém životě, tak v ekonomice obecně. Z cílové částky se totiž počítá vstupní poplatek 1 %, a pokud po 6 letech zjistíte, že žádný úvěr nepotřebujete, tak vám poplatek nikdo nevrátí. A naopak: pokud máte cílovou částku nízkou a chcete úvěr, lze cílovou částku zvýšit podle skutečné potřeby a poplatek doplatit. Z těchto důvodů je optimální cílová částka ve výši 180 000 Kč.

 • Kdy stavební spoření založit a kdy jej vypovědět

Ideální je založení v prosinci (a vložit celý vklad za daný rok) a ukončení k 31. 1. (a vložit celý vklad za daný rok) po uplynutí 6 let. Tak totiž za 6 let a 2 měsíce získáte 8 státních podpor. Nevyplatí se ani držet smlouvu déle, její výnosnost pak totiž klesá. A mimochodem: další stavební spoření má smysl zakládat až v prosinci roku následujícího…

 • Jakou částku spořit

Pro získání maximální státní podpory potřebujete ročně vložit 20 000 Kč, takže měsíční úložka vychází na 1 667 Kč. Do těchto vkladů se ovšem započítávají i připsané úroky, takže váš reálný vklad je rok od roku nižší.

 • Jak často vkládat

Peníze můžete vkládat pravidelně měsíčně, nebo pravidelně 1x ročně, anebo můžete vložit celý vklad hned na počátku spoření. Nejvýhodnější je vklad 1xročně, a to vždy v prosinci, a každý měsíc si pravidelnou úložku posílat do některého konzervativního investičního fondu, kde je výnos vyšší než ve stavebním spoření. Na konci roku peníze jen přesunete z fondu do stavební spořitelny.

 • Pojďme si shrnout, jaké jsou chytré tipy pro výhodné stavební spoření:
 1. Vyberte stavební spořitelnu s nejvyšším úročením
 2. Stavební spoření založte v prosinci
 3. Zvolte cílovou částku 180 000 Kč
 4. V prosinci vložte celý roční vklad
 5. Pravidelně měsíčně odkládejte úložku do konzervativního investičního fondu.
 6. A na závěr slibovaný chytrý tip navíc: Zvolte si poradce, který se postará o celé vaše majetkové portfolio. Ten vám totiž je schopen:
 • stavební spoření sjednat se slevou na vstupním poplatku případně i zcela zdarma
 • pohlídá vám každý rok, kolik přesně máte v prosinci vložit peněz
 • doporučí vám i vhodný investiční fond
 • a na závěr pohlídá správný okamžik na podání výpovědi a poslání posledního vkladu.

Stavební spořitelny mívají už v průběhu roku různé akce na podporu prodeje, ale tam je potřeba být opatrný. Jak už to bývá, ne všechny akce jsou pro klienty vždy výhodné.

Stále platí, že na jedno rodné číslo lze čerpat státní podporu až 2 000 Kč ročně. Ve hře jsou zpět i stavební spoření pro děti, které jsou oblíbené zejména u prarodičů.

Prosinec je za dveřmi, ale ještě máte dost času třeba právě nad burčákem si promyslet, jak své peníze zhodnotit. Zkusíte stavební spoření? Pořád má v portfoliu svoje místo.

 

Cestovní pojištění v praxi

Autor: Jitka Svobodová

Nastal opět čas dovolených a je třeba myslet i na kvalitní pojištění na cesty. Ve starším článku jsem upozorňovala na úskalí spojená s takovýmto pojištěním, nyní bych zmínila konkrétní produkt, se kterým mám výborné zkušenosti.

Nejedná se pouze o cestovní pojištění, ale o kartu Diners Clubu, která funguje jako klasická kreditní karta, ale oproti jiným má celou řadu výhod. Kromě možnosti čerpat finanční částky až do schváleného limitu, jsou to odměny za nákupy nebo výběry peněz z bankomatů a velmi oblíbené vstupy do VIP letištních salónků. Významným parametrem karty je i to, že není propojena na bankovní účet, což je velmi silný bezpečnostní argument, proč si tuto kartu zařídit.

S kartou je spojeno velmi zajímavé cestovní pojištění, kryjící v rozumných částkách nejen onemocnění či úraz, ale i odpovědnost za škodu, ztrátu či krádež zavazadel, právní záruky či zdržení cesty při letecké přepravě. Obrovskou výhodou je skutečnost, že pojištění platí nejen celosvětově, ale vztahuje se na všechny osoby, které cestují s majitelem karty. K hlavní kartě lze sjednat tzv. dodatkovou kartu, která funguje stejně jako hlavní.  Pokud například vaše dítě studuje v zahraničí, bude se mu hodit. Pokud se vydáte na cestu do USA, kde je vlastnictví kreditní karty téměř nezbytné, kartu rovněž oceníte.

Aktuálně mám velmi dobrou zkušenost s pojistnou událostí právě v USA: Klientovi jsem zařizovala kartu těsně před odletem a přestože karta musela být aktivována až po jeho odjezdu do ciziny, pojišťovna bez problému hradila zdravotní péči pro malého synka, u kterého se až v zahraničí projevila závažná choroba. Lékaři se bez problémů domluvili s pracovníky pojišťovny nejen na nezbytné péči, ale i na finančních úhradách , takže rodina klienta nemusela nic platit dopředu.

Zřízení karty Diners Club není složité, podmínkou je pouze stabilní příjem. Svým klientům můžeme nabídnout nejen administrativní zpracování žádosti, ale i významnou slevu z ročního poplatku za vedení karty.

Pejsek a kočička

Autor: Jitka Svobodová

Možná také vlastníte chlupatého mazlíčka a možná méně či více často navštěvujete veterináře.

Mně se to nedávno také poštěstilo – postupně se všemi našemi miláčky –  a výsledný účet za několik operací byl astronomický.  Ocenila jsem sama sebe za to, že jsem kdysi našim zvířátkům pořídila pojištění. Že nevíte, že je to možné? Nejste sami.

Nepleťte si však pojištění veterinární péče za jiné, mnohem známější pojištění. Někteří lidé, kteří mají pojištění domácnosti či nemovitosti tuší, že si sjednali i pojištění odpovědnosti z vlastnictví zvířete, které zahrnuje pojištění škod, které způsobí váš malý kamarád někomu jinému. Zkontrolujte si, že jako majitelé kočky, psa nebo třeba i koně jste na toto riziko pojištěni.

K úvodní historce se vztahuje pojistka jiná, zaměřená na náhradu financí, které vynaložíte, pokud váš mazlíček onemocní nebo se mu stane úraz. Zajistit si dnes můžete proplacení nákladů, které vám zvěrolékař naúčtuje za celý proces léčby, tedy od počátečního vyšetření, chirurgických výkonů, anestezie a hospitalizace až po náhradní ubytování pacienta, pokud jeho páníček mezitím onemocněl.

Pokud si pořídíte drahého pejska či kočičku, můžete si navíc pojistit na určitý obnost i případ, že by došlo k úhynu vašeho čtyřnohého přítele.

Na našem trhu existuje zatím poměrně málo produktů, které pojištění veterinární péče umožňují. Všehovšudy jej ve svém portfoliu mají čtyři pojišťovny. Prozkoumáním pojistných podmínek se dá zjistit, že existující produkty se liší především:

 • Vstupním věkem zvířete (nejnižší jsou 3 měsíce)
 • Spoluúčastí (od 1 000 Kč po rostoucí procenta s věkem zvířátka)
 • Limity pojistného plnění (od 10 000 Kč do 130 000 Kč)
 • Požadavky na označení zvířete (čip, tetování, ale i evidenční známka)
 • Požadavky na sterilizaci

Tak jako každé jiné pojištění má i toto svoje výluky, které se na první pohled u jednotlivých pojišťoven neliší. Detailní průzkum však odlišnosti odhalí. Čeho se výjimky, kdy vám pojišťovna nic nezaplatí, týkají? Jsou to:

 • Chronická onemocnění
 • Očkování či potravinové doplňky
 • Hospitalizace (ta je ale upravena podle své délky)
 • Léčba spojedná s porodem, graviditou či sterilizací (ale nepatří tam případy, kdy je např. kastrace nutná z důvodů ohrožení nebo gravidita v určitém věku)
 • Kožní onemocnění
 • Ošetření chrupu (nevztahuje se na důsledek úrazů)

Je tedy zřejmé, že to, co platí u jakéhokoliv jiného pojištění, je platné i zde – tj. řádně si ujasnit, co od pojistky očekáváte, co je pro vás skutečně důležité a co méně, jaké jsou vstupní informace o zvířeti a pak vybrat pojistku, která vaše očekávání splní v maximální možné míře. A hledat i možnosti, jak ušetřit – existuje třeba i pojišťovna, která vám přispěje za povinnou kastraci a čipování.

Pokud se vám pojistné podmínky nechtějí zkoumat, obraťte se na vašeho poradce.

Pokud žádného nemáte – máte přece nás 🙂

Zajímavé pojištění odpovědnosti zaměstnanců obecních a městských úřadů vč.strážníků

Autor: Helena Leštinová Nedvědová

Volby do místní samosprávy na nás útočí doslova z každé pouliční lampy a ERGO pojišťovna a.s. se rozhodla taky přispět k této vlně. Přichází s pojištěním odpovědnosti zaměstnanců obecních a městských úřadů včetně obecních a městských strážníků za škodu způsobenou zaměstnavateli. A pojištění je to vskutku zajímavé.

V porovnání s konkurencí zda najdete krytou i ztrátu svěřených věcí (tedy např.telefonu a notebooku) a pokutových bloků včetně jejich krádeže vloupáním či loupeže.

Příjemný je i jednotný limit na případné škody na zdraví, majteku i finanční škody, není zde složitý systém sublimitů na jednotlivé typy škod.

Pojištění se sjednává s limitem na jednu škodní událost, pouze škoda na věcech svěřených a pokutové bloky mají limit na jeden pojistný rok.

Řadu klientů osloví i nízká spoluúčast ve výši 1.000Kč a celosvětová platnost.

Příklad:

Limit 300.000Kč (pokutové bloky 30.000Kč, svěřené věci 100.000Kč), spoluúčast 1.000Kč.

Řidič: 2.233Kč/ročně

Neřidič: 1.245Kč/ročně

Shrnutí: Smysluplné pojištění za super cenu a jak bývá u ERGO pojišťovny zvykem i s jednoduchými a přehlednými pojistnými podmínkami.

Bydlení pro mladé od státu. Komu pomůže?

Autor: Helena Leštinová Nedvědová

Tento týden nás různá média bombardovala informacemi o nočních frontách před Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB). Shrňme si tedy podmínky poskytnutí této státní půjčky z Programu pro mladé.

Kdo může žádat:

 • Manželé nebo registrovaní partneři nebo ti, kdo pečují o dítě mladší 15 let a zároveň
 • Ti, kteří nevlastní ani nespoluvlastní žádnou jinou nemovitost ani nejsou nájemci družstevního bytu (tato podmínka neplatí, pokud chcete rekonstruovat)

Na co lze půjčku použít:

 • Na rekonstrukci – max.300.000Kč, musíte mít ručitele do 55 let věku (což rodiče často nespní) s příjmem min.15.000Kč čistého měsíčně a musíte půjčku splatit do 10 let
 • Na pořízení obydlí koupí nebo výstavbou:
  • domu – max.2.000.000Kč a zároveň max.80% z ceny vč.pozemku nebo 80% skutečných nákladů na výstavbu
  • bytu – max.1.200.000Kč a zároveň max.80% z ceny bytu

Další podmínky:

 • Musíte dát pořizovanou nemovitost do zástavy, stát musí být první v pořadí (což vás zablokuje s hypotékou) a musíte půjčku splatit do 20 let
 • Dům může mít max.140m2 a byt max.75m2
 • Úroková sazba je vždy fixována na 5 let, nelze si ji volit
 • Příjem žadatel dokládá stejně jako v bance, ale jak SFRB počítá bonitu žadatele není známo
 • Zaplacené úroky nelze odečíst z daní

Příklad:

Když si porovnáme 300.000 půjčených od státu na 10 let za úrok 1,12% oproti stejně vysoké hypotéce na stejně dlouhou dobu za 2,69%, tak hypotéka vyjde cca o 254Kč/měsíčně dráž (a to ještě musíme zohlednit daňový odečet). To je cena za volnost, kterou hypotéka má oproti státní půjčce.

Shrnutí:

Za mě to je jen plácnutí do vody. Ano, úroková sazba je supr, ale ostatní podmínky jsou natolik svazující, že klasická hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření bude většině lidí vyhovovat víc. A to vůbec nezmiňuji administraci státní půjčky. Ani v tomto případě státní byrokracie nezklame.