Předčasné splacení hypotéky – příklad ze života

Autorka: Jitka Svobodová

Zákon nově umožňuje klientům splatit hypoteční úvěr i mimo fixaci již bez obrovských sankcí ze strany bank, ale jak to funguje v praxi? Takto:

Klientce jsme zajistili refinancování stávajícího úvěru do jiné banky za výrazně lepších podmínek než dosud měla u stávajícího úvěru, ale rozčarování přišlo v okamžiku vyčíslení zůstatku dluhu. Zákon říká, že banka má nárok pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů, což pro Komerční banku bylo 220 000 Kč . Vzhledem k úvěru ve výši 1 600 000 Kč to bylo skutečně neúměrné. Pracovník na přepážce opakovaně potvrdil správnost vyčíslení.

Připravili jsme tedy klientce žádost o vysvětlení, jak byly účelně vynaložené náklady počítány, co všechno obsahují, odkázali jsme se na citaci zákona i stanovisko České národní banky a náhle klesly účelně vynaložené náklady na 0 (slovy nulu). Komerční banka se omluvila za svou administrativní chybu a refinancování nic nebránilo.

Na tomto případě vidíte, že klienti, kteří jednají sami, jsou mnohdy v nevýhodě. Jednak nemají znalosti ke správnému vyhodnocení situace a jednak jsou pod tlakem institucí, které budí dojem síly a profesionality. Pro nás spolupráce s našimi klienty totiž není o sjednávání produktů, ale o komplexní péči a účinné pomoci. Jsme velmi rádi, že jsme naší klientace takto ušetřili peníze, které by ona, dle svých slov, vydala, aby problém vyřešila.